izazovi nacionalne bezbednosti danas

IZAZOVI NACIONALNE BEZBEDNOSTI DANAS

Dragana Đurđević, Miroslav Stevanović
Podelite:
U prostoru između normativnog i stvarnog, tradicije i aktuelnosti, geopolitike i geoekonomije, autori su postavili objektivnu analizu percepcije izazova za nacionalnu bezbednost u informacionom dobu na teorijski validan način, koji prevazilazi potrebe akademske zajednice i postaje korisno štivo ne samo za stručnu već i ši ru javnost.
Prof. dr Andreja Savić

Studija Miroslava Stevanovića i Dragana Đurđevića predstavlja kvalitetnu, sveobuhvatnu i hvale vrednu analizu bezbednosnih aspekata korišćenja modernih informaciono-komunikacionih tehnologija.
Pošalji