izazovi menadžmenta u xxi stoljeću
rasprodato

IZAZOVI MENADŽMENTA U XXI STOLJEĆU

Mary Anne Devanna, Eliza G. C. Collins
Podelite:
Sve što treba da znate o vođenju modernog poslovanja!"Izazovi manadžmenta u XXI stoljeću" je knjiga Elize G. C. Collins, Mary Anne Devanne,  koja nastoji da pruži čitaocu uvid u današnje celokupno poslovno okruženje, ideje, veštine i moć koju pruža posao menadžera i rukovodioca. To je posao koji  svakim danom zahteva sve više i više umeća u kreiranju novih i inovativnih rešenja za nove i različite probleme. Nadamo se da će ova knjiga upoznati čitaoca ne samo sa pomagalima za taj posao nego i sa osećajem za njegovu veliku važnost za našu budućnost.Kratak sadržaj:
  • Osnove menadžmenta (poduzetništvo, upravljanje ljudima, upravljačka ekonomija)
  • Funkcije poduzeća (upravljanje marketingom, informacijska tehnologija, upravljanje proizvodnjom, upravljanje financijama, strateški menadžment)
  • Upravljanje promjenama (organizacije, liderstvo)
Pošalji