izabrane pesme edit sedergran

IZABRANE PESME – EDIT SEDERGRAN

Edit Sedergran
Podelite:

Među pesmama koje se najviše navode su „Dan se hladi…” i „Zemlja koje nema”. Obe sadrže atmosferu čežnje, iščekivanja, smenu bliskosti i odstojanja – i snažno samopouzdanje. Pesničko „ja” koje se pojavljuje u njenim pesmama dosledno odlikuje ponos, a često pokazuje i jasne ženske crte, iako pesnikinja preuzima ulogu proroka, lovca, princa, ratnika. Edit Sedergran je bila prva finsko-švedska pesnikinja koja je stvarala sa pozicije ženske svesti; njen jezik, slike i stil nose izrazit ženski pečat. Zbog toga je postala važan uzor kasnijim pesnikinjama.

Pošalji