izabrane elegije

IZABRANE ELEGIJE

Krstivoje Ilić
Podelite:
Gotovo pola veka prisutan u našoj poeziji, Krstrivoje Ilić, neguje bistru liriku, kojom dominiraju elegični tonovi. Izbor iz elegičnih pesama najbolje predstavlja ovog dragocenog pesnika, i kada u „elegijama iz predgrađa“ gradi portrete svojih neobičnih junaka (prosjaka, ložača, alasa, džeparoša, kolportera, kišobrandžija...) i kada elegično slika-odgoneta „jesenje predele“, odnosno apostrofira Boga nad ljudskom elegijom života.
Pošalji