izabrana djela (i iv)

IZABRANA DJELA (I-IV)

Dušan Kecmanović
Podelite:
Tvrdi povez sa zaštitnom kutijom, F 22,5x16,5, latinica, I tom 440 strana; II tom 516 strana; III tom 497 strana, IV tom 620 strana

Tekstovi uvršteni u IZABRANA DELA objavljivani su tokom posljednje četrdeset i tri godine. Pored novih tekstova, za ovu priliku autor je neke od objavljenih tekstova preradio i proširio. Sledeći osnovne oblasti svog interesovanja profesor Kecmanović je IZABRANA DELA (na više od dve hiljade strana) podelio u četiri toma:
U prvom tomu, koji nosi naslov TEME I DILEME esejistički su uobličena njegova zapažanja o životu i ljudima, o pojavama koje su zaokupljale njegovu pažnju: odnos emigranata prema novoj sredini i zemlji porekla, izvori zaziranja od psihijatara, rad kao cilj i sredstvo psihijatrijske terapije, depresivni realizam, duševni poremećaj kao metafora, značenje straha i druge.
ETNONACIONALIZAM je tema drugog toma, koji je tako i naslovljen, a tekstovi u njemu posvećeni su analizi nacionalnog karaktera.Treći i četvrti tom bave se pitanjima psihijatrije. METAPSIHIJATRIJA počinje velikim tekstom o duševnom poremećaju i nastavlja se razmatranjem teza kritičara psihijatrije o dekonstrukciji ludila i kolektivnoj psihozi.Spornim stranama psihijatrije posvećen je četvrti tom naslovljen U POTRAZI ZA IDENTITETOM PSIHIJATRIJE. U njemu su tekstovi o etičkim pitanjima, duševnoj bolnici, socijalnoj psihijatriji, o razlici između somatskih bolesti i duševnih poremećaja, o stigmi duševnog poremećaja, o greškama koje je Frojd pravio, o budućnosti psihijatrije.

prvi tom TEME I DILEME
drugi tom ETNONACIONALIZAM
treći tom METAPSIHIJATRIJA
četvrti tom U POTRAZI ZA IDENTITETOM PSIHIJATRIJE
Pošalji