iz srpske dramske baštine

IZ SRPSKE DRAMSKE BAŠTINE

Dušan Mihailović
"Iz srpske dramske baštine" je dragocena knjiga nastala je kao čin odavanja pošte i zahvalnosti profesoru dr Dušanu Mihailoviću. Od blizu pet stotina publikovanih članaka i eseja i studija Dušana Mihailovića priređivač Zoran T. Jovanović se odlučio za one koje se odnosena istraživanje i preispitivanje srpske dramske baštine.
Pošalji