iz škole

IZ ŠKOLE

Darijuš Hentkovski
Podelite:
Knjiga Darijuša Hentkovskog «Iz škole» ilustruje čitav proces nastojanja da se vidi i razume učenička stana kako bi se došlo do boljih nastavnih rešenja, bilo u domenu komunikacije, bilo kvaliteta nastave/učenja. Ako bismo u jednoj rečenici hteli da definišemo o čemu je reč u ovoj knjizi, mogli bismo reći da ona kazuje o ozbiljnom naporu nastavnika da sagleda i razume učeničku stranu, da bi se, tim novim uvidima popravljao kvalitet nastavnog procesa.

Glavna karakteristika knjige «Iz škole» jeste to što ona traga za odgovorima, što postavlja pitanja, pokreće probleme a ne daje recepte.
Pošalji