iz beogradskog života

IZ BEOGRADSKOG ŽIVOTA

Simo Matavulj
Podelite:
U pripovetkama Iz beogradskog života Simo Matavulj slika onaj Beograd koji mu je otvorio oči za sve negativne pojave koje se u našem glavnom gradu dešavaju. Posebnu pažnju skreće na to da nam dočara svet koji je u nastajanju, a priče o Beogradu su važnije od samog Beograda u pričama. Predočava nam sliku tadašnjeg građanskog staleža, krizu u buržoaskim brakovima, ujedno dajući i osudu takvom mračnom društvu i životu. Ima u beogradskim pripovetkama i pozitivnih junaka, a neki od njih su neumorni u traženju izlaza iz bezizlaznosti.

SADRŽAJ
UFiladelfijiVlajkova tajnaGrešno deteAranđelov udesMarijaSukobiBolničarkaFrontašPoslednje „nazdravlje”Uoči razvodaDigov posaoNovoverciSpiritisteBakonja u Biogradu
Pošalji