istraživačko novinarstvo

ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO

Priredio Hjugo de Berg
Naslov originala: Investigative Journalism / edited by Hugo de Burgh
Dužnost svakog novinara je da otkriva istinu. Novinari-istraživaci nastoje da dodu do istine tamo gde je ona skrivena zato što to nekome odgovara. Teme biraju na osnovu osecanja šta je ispravno, a šta pogrešno, moralnog osecanja, ali u obavljanju istraživanja nastoje da budu nepristrasni kad je rec o dokazima. Ne zadovoljavaju se neslaganjem s nacinom na koji je društvo organizovano i ukazuju da je ono neuspešno zbog sopstvenih nedostataka. Prema recima novinara Alana Rasbridžera: "Svako novinarstvo je u vecoj ili manjoj meri istraživacko, ali istraživacko novinarstvo - iako je taj izraz u odredenoj meri tautologija - takvo je zato što zahteva više, zato što je istraživacki element u njemu toliko naglašen". Iako se nadamo da ce ova knjiga imati širok krug citalaca, ona je prvenstveno namenjena studentima medija. Istraživacko novinarstvo za njih predstavlja vrstu novinarstva - zato želimo da ga stavimo u odgovarajuci kontekst da bismo videli kako na njega gledaju oni koji se njime bave i gde mu je mesto u širem okviru javnih poslova i proucavanja medija. Ova knjiga nije prirucnik. Iako pojedini autori ove knjige profesionalno predaju novinarstvo, oni smatraju da studenti novinari ne bi trebalo samo da prihvataju norme te profesije, bez uvida u njihova ogranicenja. U ovoj knjizi nacicete podatke o gotovo svim znacajnim analizama istraživackog novinarstva u Velikoj Britaniji, ali i o nekim americkim. Posle svakog poglavlja sledi bibliografija, ali i sažet izbor dodatne literature. Hjugo de Berg je viši predavac na Odeljenju za medije i komunikacije, na koledžu Goldsmit pri Londonskom univerzitetu. Debora Cejmbers je profesor sociologije komunikacija i kulture na univerzitetu Notingem Trent. Mark Darsi je producent na BBC-ju. Kerol Fleming je viši predavac u Centru za radio i televizijske programe i novinarstvo univerziteta Notingem Trent. Metju Kiran je lektor za filozofiju na Univerzitetu u Lidsu. Džil Mur je zamenik direktora Centra za radio i televizijske programe i novinarstvo univerziteta Notingem Trent i strucnjak za medijsko pravo. Svi su clanovi Centra za istraživanje medjunarodnih komunikacija i kulture Univerziteta Notingem Trent, na cijem celu je profesor Džon Tomlinson.
Pošalji