istorijske drame

ISTORIJSKE DRAME

Dragutin Ilić
Ilićeve drame u ovom izboru predstavljaju onu struju srpske tragedije i istorijske drame kojoj su pripadali i Laza Kostić i Đura Jakšić. U istorijskim tragedijama Vukašin i Jakvinta nosioci radnje su snažne ličnosti koje pokreće ogromna želja za vlašću, oni su beskrupulozni zločinci i uzurpatori, te predstavljaju pretnju po nacionalni opstanak. U Saulu, koji obrađuje biblijsku temu, dramski sukob je pomeren sa spoljašnjeg plana na unutrašnji, sa sukoba između Saula i Davida na sukob unutar samog junaka.
Pošalji