istorijske drame 2

ISTORIJSKE DRAME 2

Jovan Sterija Popović
Sterijine drame čija se radnja koncentriše oko istorijskih junaka prožete su snažnim rodoljubivim osećanjima i prosvetiteljskim tendencijama. U žalostnoj igri „Vladislav” naslovni junak, bugarski kralj, počinivši bratoubistvo da bi se dokopao vladarskog prestola, pokreće čitav niz tragičnih događaja. Drama „Skenderbeg”, melodramski obojena, postavlja ovog junaka između njegovih privatnih želja, ljubavi prema sultanovoj kćeri, i opšte dobrobiti i osećanja dužnosti prema svom rodu. Prigodna drama „San Kraljevića Marka” u osnovi ima legendu da Marko Kraljević nije mrtav i da će se probuditi kada srpski narod osvoji slobodu.

Sadržaj:
Vladislav
SkenderbegSan Kraljevića Marka
Pošalji