istorijske drame 1

ISTORIJSKE DRAME 1

Jovan Sterija Popović
U ovoj knjizi sabrane su neke od najznačajnijih Sterijinih drama čija se tema može odrediti kao istorijska. U „žalostnom pozorju” Smrt Stefana Dečanskog sukob između oca i sina nije predstavljen kao krivica Dušanova ili Stefanova, već njihovih zlonamernih i sebičnih savetnika. Drama Lahan sa temom „iz bugarske povjestnice” govori o tome šta se desi kada jedan vladar podredi dužnosti svojim željama. ’Ajduci svoj melodramski siže preuzimaju iz narodne pesme o sukobu dva brata čije tragične posledice proizlaze iz njihovog međusobnog neprepoznavanja.

Sadržaj:
Smrt Stefana Dečanskog
Lahan
’Ajduci
Pošalji