istorija vizantijske filosofije

ISTORIJA VIZANTIJSKE FILOSOFIJE

Vadim Mironovič Lurje
Polazeći od činjenice da se srpska kultura sve do Velike seobe 1690. prevashodno razvijala u horizontu vizantijske civilizacije mogli bismo reći da svaki savremeni sistematski obuhvat viševekovnog duhovnog života na tlu Vizantije predstavlja izvanredno važan izvor i putokaz kada je reč o našem samorazumevanju. Naime, razvoj tzv. "istočne" misli od apologetskog perioda pa do 9 veka nema samo teološku relevantnost, on naprosto nije preporučljiv samo pravoslavnim učenjacima.Enormno bogatstvo tema i istorijskih iskustava koje je obuhvaćeno u knjizi Lurjea i Baranova u značajnoj meri prevazilazi opseg teološkog interesa.
Pošalji