istorija srpske crkve od zasnivanja njene samostalnosti do pada patrijaršije (1219 1463)

ISTORIJA SRPSKE CRKVE OD ZASNIVANJA NJENE SAMOSTALNOSTI DO PADA PATRIJARŠIJE (1219–1463)

Jelisije Andrić
Podelite:
„Neverovatno je, ali tačno: ni kod nas ni u svetu ne postoji posebna knjiga na tu temu! A reč je o najsjajnijem periodu naše duhovnosti, državnosti i kulture!“ (Protođakon Radomir Rakić, dugogodišnji urednik lista „PRAVOSLAVLjE”)

Danas nam je takva knjiga, možda, potrebnija no ikad — i radi nas samih, a i da bismo se bolje predstavili svetu, posebno Evropi, kojoj smo oduvek toliko mnogo davali i doprinosili.
Rad je inače napisan na engleskom, u Oksfordu 1919, pod naslovom:
TNE HISTORY OF THE CHURCH OF SERBIA FROM THE FOUNDATION OF ITS INDEPENDENCE TO THE FALL OF THE PATRIARCHATE (1219–1463 A. D.)
Prevod na srpski: Angelina Čanković PopovićPrilikom pokušaja objavljivanja ovog dela sredinom devedestih godina prošlog veka, autorov sin, čuveni prevodilac sa engleskog jezika, Dragoslav Andrić, prezentovao je rad vladikama SPC u zemlji i rasejanju, kao i uglednim istoričarama i njihovi su svi odgovori bili više nego pozitivni.
Pošalji