istorija španske misli

ISTORIJA ŠPANSKE MISLI

Hose Luis Abeljan

Ova knjiga je, pre svega i na prvom mestu, istorijska knjiga. A kao takva sadrži neizbežnu pedagošku dimenziju, a ja bih rekao još i etičku. Jer, kao što je mnogo puta rečeno, narod koji ne poznaje svoju istoriju osuđen je da je ponovi. Podučavati istoriju znači izlagati pedagogiju promena i podsticati razvoj mogućnosti koje je načeo istorijski proces; jednom rečju, pomoći da se donesu odgovorne odluke sa moralnim smislom. Ako znamo istoriju svog naroda, to nam pomaže da pronađemo svoje mesto u svetu i da odredimo pravac svog života u njemu.

Pošalji