istorija rusije komplet 1 i 2 deo

ISTORIJA RUSIJE - KOMPLET 1. I 2. DEO

Tatjana Černikov, Jaroslav Višnjakov
ISTORIJA RUSIJE je naučno delo, pisano razgovetno da može da ga razume i široka publika, kod nas je, za razliku od ruskog originala, objavljeno u dva toma. Prvi deo bavi se periodom od 9. do 17. veka (od kneževine Rusije do smutnog vremena), a drugi obuhvata vladavinu dinastije Romanov, do balkanskih ratova.
Na ovoj posebnoj akciji možete naći neka od najzanimljivijIh Bookinih izdanja, kao što su prvih pet tomova Moje borbe, svaki tom po posebnoj ceno od 990 dinara, ali i komlpet od četiri knjige Napuljske tetralogije u ukrasnoj kutiji, kao i nekoliko najnovijih izdanja: Izdisaj, Šteficu Cvek u raljama života, Poštovane kukce... Uz ovo, možete izabrati nešto i od uvek aktuelnih naslova izdavačke kuće Štrik, neke od Geopoetikinih izdanja, ali i ovih dana veoma traženu biografiju Šimona Peresa - Ovde nema mesta za male snove. Izdvajamo i novu knjigu Davida Grosmana, Život se sa mnom mnogo poigrao, a veliko interesovanje vlada i za knjigu Unutarnji inženjering, pa smo se odlučili i nju da uvrstimo u ovu akciju. Možda najidenalnija knjiga u ovom momentu koja će nam dati odgovor na pitanje kako da se pomirimo sa onim što nam se upravo dešava i kako da naučimo da živimo u sadašnjem trenutku. Ponudu smo obogatili i naslovima iz naše produkcije: novim hit-romanom mladog autora Vladimira Vojvodića, Vatra nepoznatog porekla, ali i kompletom knjiga Mile Tanasijević Mihajlović.

U sagledavanju istorije Rusije XVII veka autori nisu težili veštačkom suprotstavljanju razdoblja Rusije do i posle dolaske Petra I na vlast i pratili su evoluciju vesternizacije i modernizacije Rusije uoči XVIII veka. U vladavini više prijemnika Petra I sve do Ekaterine II istraživači su sagledavali više osobina u stvaranju i razvoju apsolutizma u državnoj upravi, političkom životu i privredi Ruske imperije.
Ruski XIX vek istoričari su sagledavali od ubistva Pavla I do početka Prvog svetskog rata, u kontekstu svetske borbe za dominaciju pojedinih imperijalnih sila tog razdoblja. Za Rusiju to je razdoblje cvetanja kulьture, prosvete i nauke evropskog glasa i nivoa. Industrijski i privredni razvoj u XVIII veku obezbedio je aktivni rast ruske države u brojnim pravcima. U XIX veku ruska carevina je nastavila da se širi i uključila je u svoj sastav velike teritorije Kavkaza, Centralne Azije i Dalekog istoka. Postojao je i značajni demografski uspon usled čega je njeno stanovništvo poraslo čak tri puta.
Tromost državnog aparata i pritisak feudalnih osobina (kmetstva i samodržavlja) predstavljali su kočnicu koja je izazivala brojne trzavice u društvenom životu zemlje. Ratovi su predstavljali neku vrstu ispita za zemlju i državnu administraciju. Početkom XIX veka ruske trupe su porazile najsnažniju imperiju i vojsku tog doba, savladali su Napoleona i svečano su umarširali u Pariz. Sredinom veka za vreme Krimskog rata ovaj poduhvat borbe sa celom Evropm više nije bio izvodljiv čto je doprinelo globalnom reformisanju društva i države 60-70-ih godina. Nakon ovih reformi uz značajni napor država je obezbedila pobedu u rusko-turskom ratu 1877-1878, koji nije uspela da iskoristi u punom zamahu usled slabosti državne diplomatije i administracije. Sledeći izgubljeni rat – rusko-japanski 1904-1905. protiv očigledno manjeg i slabijeg protivnika ozvaničio je približavanje katastrofe .
Kriza sistema državne uprave, izazovi društva koje je vapilo za promenama, problemi u međunacionalnim odnosima – sve ovo je vodilo rusku carevinu prema katastrofalnim potresima 1905-1907. Autori su zaustavili svoje sagledavanje istorije Rusije na sudbonosnoj 1914. odnosno pre svetskog rata i revolucije 1917.

Pošalji