istorija, pseudologija, fama

ISTORIJA, PSEUDOLOGIJA, FAMA

Maja Rogač
Istorija, pseudologija, fama bavi se postupcima problematizovanja istorije u prozi Svetislava Basare i obuhvata proučavanje narativnih strategija, kao što su simuliranje paratekstualnih konvencija istoriografije, problematizovanje statusa istorijske činjenice, narušavanje fabularnog principa kauzaliteta i podrivanje naučnog autoriteta istorijskog znanja, ukazivanjem na njegovu (nužno) fikcionalnu prirodu. Budući da je istorija jedna od važnih tema Basarine proze, studija obuhvata i osvrt na poreklo Basarinih shvatanja storije.
Pošalji