istorija politika demokratija

ISTORIJA - POLITIKA - DEMOKRATIJA

Slobodan Jovanović
Istorija, politika, demokratija je knjiga izabranih tekstova koja ima osnovnu svrhu da uvede čitaoce u bogato delo Slobodana Jovanovića. Jovanović spada u niz velikana koji su dali dragocen doprinos ostvarivanju demokratskih i humanističkih ideala u Srbiji.
U prvom delu zastupljeni su tekstovi koji ukazuju na osnovne pravce političkog razvoja Srbije. Čitajte šta je S. Jovanović pisao o Karađorđu, Milošu, Vuku Karadžiću i dr. Zastupljeni su i tekstovi o Tomi Vučiću Perišiću, Iliji Garašaninu, Jovanu Ristiću… Tu su i tekstovi o ključnim figurama „zlatnog doba“ Srbije: Nikoli Pašiću, Jovanu Skerliću i Dimitriju Tucoviću.
Pošalji