istorija nemačke kulture

ISTORIJA NEMAČKE KULTURE

Slobodan Grubačić
Podelite:
U svom delu "Istorija nemačke kulture" Slobodan Grubačić istovremeno govori o dve nemačke tradicije - o onoj beskrajno pozitivnoj, koja je dala najviša svetska dostignuća u umetnosti, i onoj drugoj, tragično negativnoj, kad je uspon na vlast jednog čoveka označio sunovrat čitavog naroda.
Jedna velika kultura, koja je i dugovečna i značajna i uticajna, uvek je po svom postanku i svojoj sudbini, u stvari, složena i tajna drama u kojoj se ukrštaju mnogostruke želje i potrebe, nepredvidljiva igra događaja, i čovekov san o trajanju.
Pošalji