istorija meteorologije

ISTORIJA METEOROLOGIJE

Mlađen Ćurić
Ova monografija je plod dugogodišnjeg rada autora na osnovu najraznovrsnije literature i istorijski dokumenata.
U izlaganju se težilo da se prikažu ne samo krupni događaji već i svi aspekti razvoja. Nisu se samo nabrajale prikupljene istorijske činjenice već se tumačilo, pravila se sinteza koja omogućuje da se saznanja o prošlim događanjima mogu iskoristiti za izbegavanje grešaka u budućem razvoju.
Sadržajem su obuhvaćena tri glavna dela.
Prvi deo odnosi se na opšti razvoj civilizacije, drugi deo obuhvata razvoj nauke kao celine i treći deo se odnosi na detaljan prikaz razvoja meteorlogije kao nauke.
Pošalji