makart
istorija leksikon pojmova
2.151 rsd2.530 rsd
Ušteda 379 rsd (15%)
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

ISTORIJA - LEKSIKON POJMOVA

Priredilo Rihard van Dilmen
Podelite:
Naslov originala: Fisher Lexikon Geschihte
Knjiga pruži uvid u istraživanja u savremenoj istorijskoj nauci i informiše nas o metodama i disciplinama, o osnovnim pojmovima, kao i o istorijskim epohama. Svaki pojedinačni prilog nudi ne samo sakupljene informacije već odražava i aktuelne rasprave u ovoj nauci, koje se vode s veoma različitih pozicija i interesa i iz kojih se, iznad svega, jasno vidi da ne postoji opšte prihvaćena slika o istoriji.
Pošalji