istorija kulture i civilizacije islama i irana

ISTORIJA KULTURE I CIVILIZACIJE ISLAMA I IRANA

Dr Ali Akbar Velajati

U ovom obuhvatnom pregledu hiljadu i četiristo godina razvoja kulture i civilizacije islama i Irana otkrićete:
 pojmovne osnove i istorijske pozadine islamske civilizacije;
 epohu javnog poziva i muslimanskih osvajanja;
 istoriju pisma, Prevodilačkog pokreta i naučnih institucija u islamu;
 plodove procvata raznih naučnih disciplina u islamu, poput matematike, astronomije, fizike, mehanike, medicine, alhemije, filozofije, logike, istoriografije i geografije, kao i periode arapske, persijske i turske književnosti i lingvistike;
 rezultate razvoja tradicionalnih islamskih nauka, kao što su nauka o iščitavanju kuranskog teksta, egzegeza, nauka o predanjima, jurisprudencija, dogmatička teologija i sufizam;
 način rada administrativnih i javnih ustanova, nadzornih organa i pravosudnih institucija u islamu, te razne modele prikupljanja zemljišnog poreza;
 tokove umetnosti u islamskoj civilizaciji, uključujući arhitekturu, slikarstvo, kaligrafiju, muziku, tradicionalne dramske igrokaze, ilustrovano pripovedanje i modele melodičnog iščitavanja Kurana;
 tragove viševekovnog uticaja islamske civilizacije na zapadna društva.

Prof. dr Rade Božović, bivši dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: „Autor ove obimne i vredne knjige, hrabro se upustio da preplovi okeanom jedne bogate civilizacije i kulture kao što je islamska i da je uspešno pretoči u monumentalnu istoriju. Ne samo po broju strana, već i po činjenicama koje ostavljaju čitaoca često zadovoljnim, ali i zapanjenim.“

Pošalji