novo
istorija krčme u rusiji

ISTORIJA KRČME U RUSIJI

Ivan Gavrilovič Prižov
Način narodnog života ogledao se u veselom jedinstvu naroda i kneza-gospodara. Opštine i seoske zajednice, gradovi i sela sastajali su se na igrama, okupljali na bratovštinama, pirovima i besedama koje, pamteći stara vremena, narod još zove uglednima i časnima. Na narodni pir pozivali su kneza, na kneževom piru okupljao se narod. Narodno pamćenje sačuvalo je do naših dana pirove kneza Vladimira.
Pošalji