istorija antičke retorike

ISTORIJA ANTIČKE RETORIKE

Džordž A. Kenedi
Knjiga ISTORIJA ANTIČKE RETORIKE Džordža A. Kenedija kroz trinaest poglavlja daje pregled najvažnijih autora antičke retorike.

„Istorija antičke retorike“ sinteza je višedecenijskog bavljenja antičkom retorikom Džordža A. Kenedija, renomiranog američkog stučnjaka za retoriku i profesora klasične filologije, komparativne književnosti i retorike na Univerzitetu Severne Karoline (SAD). Ona spada među najbolje priručnike za antičku retoriku koji trenutno postoje u globalnim okvirima. Delo čine, pored predgovora, trinast poglavlja, koja hronološkim redom izlažu sve bitne autore, dela, pojave i procese u antičkoj retorici.

Pošalji