istina u svetu relativizma i nihilizma ili kako se vlada ljudima

ISTINA U SVETU RELATIVIZMA I NIHILIZMA ILI KAKO SE VLADA LJUDIMA

Vladimir Umeljić
„Trijada ’jezik-svest-stvarnost’ je putokaz i put ka spoznavanju bića, koje jeste ako apsolutna istina jeste i koje nije, ako apsolutna istina nije; jer stvarnost jeste ako apsolutna istina jeste i nije, ako apsolutna istina nije. Trijada ’jezik-svest stvarnost’ postulira jezik kao ligaturu i esencijalni konstitutivni element svesti o istini stvarnosti, koja samo može da sledi svesti o stvarnosti istine.“
(Vladimir Umeljić, o bazičnom postulatu jezičko-filozofske teorije definicionizma)
„Interesting ideas. I‘ve never thought about them. Will try to find some time to do so.”
(Noam Chomsky to Vladimir Umeljic, about Definitionism-Theory, 11. 3. 2010)
Pošalji