istina u krivičnom postupku

ISTINA U KRIVIČNOM POSTUPKU

Siniša Moravac
Podelite:
Krivično procesno pravo je grana prava koja je, u poslednjim godinama, bila predmet značajnih izmena. Izmene su bile znatno češće nego što je to poželjno kada je u pitanju ova grana prava. Najradikalnije izmene učinjene su donošenjem novog zakonika 2011. godine. Tradicionalne tekovine teorije i prakse nisu uvažene. Naprotiv, s njima se raskinulo i pažnja je u velikoj meri usmerena prema anglosaksonskoj pravnoj logici. Problem se sastoji u tome što je ugledanje na anglosaksonski pravni sistem bilo nekritičko, te je rezultiralo neadekvatnom i nekritičkom recepcijom pravnih instituta koji ne odgovaraju evropsko-kontinentalnoj pravnoj logici.
Pošalji