interkulturalnost br 6

INTERKULTURALNOST BR 6

Aleksandra Đurić Bosnić
Podelite:
Naučni radovi domaćih autora prevedeni na engleski sa temom časopisa.
"INTERKULTURALNOST" br. 6
unekoliko je atipičan, priređen na engleskom jeziku i posvećen predstavljanju domaćih autora inostranoj naučnoj javnosti. Okvirna tema broja je misija interkulturalizma a objavljeni su tekstovi Damira Smiljanića, Borisa Labudovića, Milorada Đurića, Hristine Mikić, Svenke Savić i Veronike Mitro, Miroslava Keveždija, Svetislava Jovanova, Senke Gavranov, Vere Kopicl, Dragane Beleslijin, Nedana Dakovića, Jasne Jovanov, Mikloša Biroa, Dragana Kujundžića, Dušana Marinkovića i drugih autora.Urednica: Aleksandra Đurić-Bosnić
Pošalji