intelektualci, kultura, hegemonija

INTELEKTUALCI, KULTURA, HEGEMONIJA

Antonio Gramši
Podelite:
Da li su intelektualci autonomna i nezavisna društvena grupa ili pak svaka društvena grupa ima svoju sopstvenu specijalizovanu kategoriju intelektualaca?
Pošalji