inovacije pravno ekonomski aspekti

INOVACIJE: PRAVNO-EKONOMSKI ASPEKTI

Mario Lukinović, Milan Stamatović, Nebojša Šarkić
Savremena afirmacija ekonomije znanja, inovativnosti i informacija dobila je ovim tekstom snažnu pravnu, ekonomsku, istorijsku i sociološku podršku. Autori su uspeli da u okviru ove studije obrade najvažnije aspekte procesa inovacije, kao jednog od najznačajnijih pokretača i stubova intenzivnog ekonomskog i društvenog razvoja. Autori su dali veoma jezgrovit i koncizan predgovor i pogovor, olakšavajući budućem čitaocu snalaženje u ovoj složenoj materiji. Svoja naučna razmatranja ove problematike autori su grupisali u dve celine.
Pošalji