in medias res

IN MEDIAS RES

Davor Džalto
Podelite:
Izabrani intervjui – knjiga je objavljena sa ciljem da se objedine razmišljanja na srodne, uglavnom društvene, religijske i kulturološke teme, a koja su zabeležena u intervjuima koje je dr Davor Džalto proteklih nekoliko godina davao za štampane i elektronske medije. 
Pošalji