imperativ novuma prvi svetski rat u srpskoj i angloameričkoj međuratnoj prozi

IMPERATIV NOVUMA : PRVI SVETSKI RAT U SRPSKOJ I ANGLOAMERIČKOJ MEĐURATNOJ PROZI

Dragan Babić
Prvi svetski rat se često ističe kao presudni događaj XX veka i trenutak koji je, kao seizmička linija, podelio istoriju na dve celine, ali je on, osim svakodnevnog života, izmenio percepciju sopstva i uticao na književnost koja nastaje na njegovim ruševinama. "Imperativ novuma : Prvi svetski rat u srpskoj i angloameričkoj međuratnoj prozi" je knjiga koja se bavi upravo ovim temama.
Podelite:

Ova književnost se u velikoj meri zasniva na insistiranju na novim formama, temama, motivima i oblicima, a ta težnja ka inovaciji vidi se kao imperativ novuma koji je evidentan kod autora srpske, engleske i američke međuratne proze – Miloš Crnjanski, Stanislav Krakov, Dušan Vasiljev, Dragiša Vasić, Rastko Petrović, Isidora Sekulić, Ernest Hemingvej, Vilijam Fokner, Virdžinija Vulf, Rebeka Vest, Džon Dos Pasos i Ford Madoks Ford – koji se nalaze u središtu ove studije "Imperativ novuma : Prvi svetski rat u srpskoj i angloameričkoj međuratnoj prozi".

Pošalji