iluminator
rasprodato

ILUMINATOR

Brenda Rikman Vantriz
Podelite:

Engleska grofica, ledi Ketrin, udovica ser Roderika, nije više u godinamakoje obećavaju. Uprkos svemu, još uvek je zanosna i atraktivna žena, kojaokolinu ne ostavlja ravnodušnom. U njenom životu se, međutim, otvaranekoliko bojnih polja. Dok je na jednom vrebaju potencijalni lovci nanjen miraz, ugled i beneficije s namerom da zauzmu mesto koje je nekadapripadalo ser Roderiku, na drugom je vreba zamka nedoumice, komnasledniku pokojnog kralja da se prikloni. @ivotni cilj ledi Ketrin je daočuva imovinsku i svaku drugu samostalnost, u interesu svog potomstva,sinova Alfreda i Kolina.

Pošalji