ikonostas

IKONOSTAS

Pavle Aleksandrovič Florenski
Podelite:
Na osnovama filosofskih i bogoslovskih koncepcija koji fenomen ikone shvataju kao granicu između sjeta vidljivog i sveta nevidljivog, kao materijalni dokaz postojanja jednoga drugog sveta i njegove vrijednosti autor se u ”Ikonostasu” bavi umjetničkom i estetskom dimenzijom ikone. Djelo je nastalo 1921-1922. godine, ali se za njega nije znalo do 1979. od kada je doživelo brojne prevode i preštampavanja.
NAPOMENA: Godina izlaska broširanog izdanja je 1990.
Pošalji