igc model procesa controllinga

IGC MODEL PROCESA CONTROLLINGA

Radna grupa IGC za izradu KPI procesa controllinga
Firma bez controllinga je kao muva bez glave, ide svuda ali bez osećaja za pravac i cilj. Kada krećete na put, prvi korak na tom putu je da pogledate mapu da vidite kuda ste krenuli, šta je cilj vašeg puta, šta vas čeka na tom putu i kako da pratite napredak. Mapa mora da bude standardizovana, sa jasno označenim ulicama, parkovima i znamenitostima jer kako bi inače znali gde se nalazite i da li ste na pravom putu. Tu može nastati i problem komunikacije jer kako da pitate za pravac ako onog koga pitate ne razume šta se na toj mapi nalazi?

Odgovore na sva ova pitanja ćete naći u ovoj knjizi -" IGC model procesa controllinga". Ovaj model pokazuje kako su struktuirani procesi controllinga i kako mogu efektivno da potpomažu proces utvrđivanja ciljeva, planiranja i kontrole. Ciljna grupa su kako controlleri kao „nosioci procesa“ tako i ljudi izvan controlling službi, naročito oni koji daju inpute za procese controllinga i oni koji primaju usluge controllinga a to su menadžeri.Model se sastoji od 10 procesa:
  1. Strateško planiranje
  2. Operativno planiranje i budžetiranje
  3. Prognoziranje (forecasting)
  4. Obračun troškova
  5. Izveštavanje menažmenta (reporting)
  6. Controlling projekata i investicija
  7. Upravljanje rizicima
  8. Controlling funkcija (R&D, HR, prodaja, nabavka...)
  9. Podrška menadžmentu
  10. Unapređenje organizacije, procesa, instrumenata i sistema
Za svaki od ovih glavnih procesa definišu se potprocesi. Za opisivanje glavnih procesa i potprocesa razvijeni su šabloni kojima se za svaki proces dokumentuju ciljevi, sadržaj i tačke kontakta procesa sa drugim procesima – input, output, početak i kraj.Model je tu da pre svega pruži smernice controllerima za osmišljavanje procesa controllinga u kompaniji i da im olakša komunikaciju sa kolegama controllerima i menadžerima. Može da brzo objasni procese controllinga i da izgradi još jedan temelj za jedinstveno shvatanje controllinga u teoriji i praksi.
Pročitajte prvo poglavlje na ovom linku.
Pošalji