igc model procesa controllinga

IGC MODEL PROCESA CONTROLLINGA

Radna grupa IGC za izradu KPI procesa controllinga
Podelite:
Firma bez controllinga je kao muva bez glave, ide svuda ali bez osećaja za pravac i cilj. Kada krećete na put, prvi korak na tom putu je da pogledate mapu da vidite kuda ste krenuli, šta je cilj vašeg puta, šta vas čeka na tom putu i kako da pratite napredak. Mapa mora da bude standardizovana, sa jasno označenim ulicama, parkovima i znamenitostima jer kako bi inače znali gde se nalazite i da li ste na pravom putu. Tu može nastati i problem komunikacije jer kako da pitate za pravac ako onog koga pitate ne razume šta se na toj mapi nalazi?

Odgovore na sva ova pitanja ćete naći u ovoj knjizi -" IGC model procesa controllinga". Ovaj model pokazuje kako su struktuirani procesi controllinga i kako mogu efektivno da potpomažu proces utvrđivanja ciljeva, planiranja i kontrole. Ciljna grupa su kako controlleri kao „nosioci procesa“ tako i ljudi izvan controlling službi, naročito oni koji daju inpute za procese controllinga i oni koji primaju usluge controllinga a to su menadžeri.Model se sastoji od 10 procesa:
  1. Strateško planiranje
  2. Operativno planiranje i budžetiranje
  3. Prognoziranje (forecasting)
  4. Obračun troškova
  5. Izveštavanje menažmenta (reporting)
  6. Controlling projekata i investicija
  7. Upravljanje rizicima
  8. Controlling funkcija (R&D, HR, prodaja, nabavka...)
  9. Podrška menadžmentu
  10. Unapređenje organizacije, procesa, instrumenata i sistema
Za svaki od ovih glavnih procesa definišu se potprocesi. Za opisivanje glavnih procesa i potprocesa razvijeni su šabloni kojima se za svaki proces dokumentuju ciljevi, sadržaj i tačke kontakta procesa sa drugim procesima – input, output, početak i kraj.Model je tu da pre svega pruži smernice controllerima za osmišljavanje procesa controllinga u kompaniji i da im olakša komunikaciju sa kolegama controllerima i menadžerima. Može da brzo objasni procese controllinga i da izgradi još jedan temelj za jedinstveno shvatanje controllinga u teoriji i praksi.
Pročitajte prvo poglavlje na ovom linku.
Pošalji