makart
identifikacija procesa
1.125 rsd1.210 rsd
Ušteda 85 rsd (7%)
- +

IDENTIFIKACIJA PROCESA

Branko D. Kovačević, Goran S. Kvaščev
Podelite:
?ekst daje uvodna razmatranja o naučnim disciplinama, kao što su modeliranje, identifikacija, simulacija sistema i tehnike optimizacije. Koje imaju dominantnu ulogu u inženjerskim strukama, kao što su elektrotehnika, mašinstvo, hemijsko inženjerstvo, ekologija, robotika i mehatronika, biomedicinske tehnike, aeronautika i fizika. Svaki profesionalac iz oblasti tehnike mora u današnje vreme da poseduje adekvatno znanje o generalnoj analizi i alatima za sintezu matematičkih modela prirodnih fenomena ili veštački izazvanih po-java, kao i njihovoj simulaciji na računaru.
Pošalji