iborov puls

IBOROV PULS

Renato Vujaković
NEUPITNA ILUZIJA SREĆE: IZGUBLJENI ZAVIČAJ

Osećam se nelagodno, dakle postojim. (G. Grin)

Traktat o skitničkom otpadništvu iz raja Renata Bujakovića Iberov puls ima natuknicu svog pretpostavljenog smisla u podnaslovu: Film, roman možda strip. Pretočeno u jezik sažetosti i praktične svenarodne, takoreći planetarne pogodbe sporazumevanja, možda bi se moglo protumačiti da je reč i o kratkovečnoj doživljajnosti filma, i o zavodljivoj pričljivosti devetnaestovekovnih romana, ali nadasve i o savezu sa pretpostavkom nastavljanja, koje je prvi i jedinstveni strip doneo kao akvizaciju nastavljanja.
Pošalji