ibcs međunarodni standardi za poslovnu komunikaciju

IBCS - MEĐUNARODNI STANDARDI ZA POSLOVNU KOMUNIKACIJU

Rolf Hichert, Jurgen Faisst
Prvi međunarodni standardi za kreiranje izveštaja za menadžment
Jednostavni saveti, lako primenjivi u praksi
Veliki broj izveštaja koje menadžeri dobijaju potpuno su neupotrebljivi – obuhvataju besmislene statistike, bez jasne poruke ili predloga za akciju. Takvi izveštaji menadžerima oduzimaju previše vremena. Da bi jedan izveštaj bio adekvatan, neophodno je da ispoštuje tri grupe pravila:
Koncepcijska pravila
Percepcijska pravila
Semantička pravila.
Poštovanjem ovih pravila ispunjeni su IBCS standardi koji omogućavaju ostvarivanje uspešne poslovne komunikacije.

Poštovanje IBCS standarda omogućava izradu kvalitetnih izveštaja.
Pošalji