novo
ibar, nadibar, podibar i gokčanica

IBAR, NADIBAR, PODIBAR I GOKČANICA

Borisav Čeliković
Radomir M. Ilić, Ibar. Antropogeografska proučavanja (1905)
Dragoljub Korićanac, Nadibar. Antropogeografska istraživanja (1992); Nadibar. II. Naselja u Rudničkoj Moravi i Ibru. Antropogeografska istraživanja (1995)
Radoslav Lj. Pavlović, Podibar i Gokčanica (1948)
Miloljub Arsić, Poreklo stanovništva Gokčanice (2014)
Kosovka Ristić, Naselja Ibarske klisure u Cvijićevo doba i danas (1982)
Mirko R. Barjaktarović, Ušće – buduća varošica (1953)Milorad Milošević-Brevinac, Proizvodnja i prodaja katrana u Studenici (1954)Leposava Žunić, Sarakčani – „Ašani“ na Goču (1958)Pogovor: Borisav Čeliković, Istraživanja naselja u dolini IbraTeritorijalni opseg koji svojim sadržajem zahvata ova knjiga Biblioteke „Koreni“ uslovljen je studijama koje u njoj donosimo. Naime, neka od naselja obrađenih u njima već se nalaze u objavljenim knjigama ove biblioteke, i to: naselja na desnoj obali Ibra obrađena su u predeonoj celini Kopaonika, zatim nekoliko naselja u predelima Raške i Rudničke Morave i jedno u Dragačevu. Na prostoru Ibra, Nadibra, Podibra i Gokčanice danas se nalazi 110 naseljenih mesta. Gradu Kraljevu pripada 74 naselja, opštini Raška – 31 i opštini Vrnjačka Banja – pet.Opštini Raška administrativno pripada 31 naselje u predelu Ibra:Badanj sa zaseocima Lačnojeviće i Radojevina, Baljevac sa zaseocima Žižovci, Lučice i Jarandol, Bela Stena sa zaseocima Borovak, Čeranje, Bićeli i Šumnik, Beoci sa zaseokom Čitluk, Biljanovac, Biniće sa zaseocima Riljin Do, Velenje, Grabovik, Ržana, Jablanovik i Luke, Boroviće sa zaseocima Gornje i Donje Ivanje, Ladojeviće, Rijeka, Drake, Kotiljevac, Tlačina i Sasi, Brvenik, Brvenica sa zaseocima Gornja i Donja Brvenica, Varevo sa zaseocima Gornje i Donje Vlasovo, Gostradiće, Gradac sa zaseocima Češljari, Donji Gradac Maleševo i Kotraže, Draganići (Draganiće), Zarevo sa zaseocima Radočevci, Dvorište i Bečvari, Jošanička Banja sa zaseocima Banja, Čamoge (Čomage), Velež i Paljevštica, Šutanovina i Dobr(o)čin, Kaznoviće (Gornje i Donje) sa zaseokom Končulić , Kruševica sa zaseocima Sremča, Buča, Gladnica i Pametina, Kurići, Mislopolje, Mure i zaseok Prisojnik, Novo Selo sa zaseokom Beljak, Pavlica sa zaseokom Orah, Piskanja i zaseok Priboj, Plešin sa zaseocima Žari, Sinožeci, Banjska i Dvorište, Pobrđe sa zaseocima Lukovik, Gračevine, Paklenje i Čupavice, Pocesje, Radešići (Radošići), Rvati sa zaseocima Babin Potok, Ostrvica, Dobroevina i Skgurovica, Semeteš, Trnava i Šipačina sa zaseokom Čajetina. Ostala naselja opštine Raška pripadaju predeonim celinama Raške i Kopaonika.Obrađeno je 74 naselja koja pripadaju teritoriji grada Kraljeva: Adrani, Bapsko Polje, Bare sa zaseokom Žežena, Bzovik, Bogutovac, Bojanići (Bagaši), Borovo, Brezna, Brezova sa zaseocima Rajin Do, Leskovica, Gušterica, Beli Potok i Godović, Bresnik, Bukovica, Vrba, Vrdila, Vrh sa zaseocima Gobelja i Palež, Gokčanica sa zaseocima Dubovo, Dobra Voda i Crvanj, Grdica, Dedevci, Dolac sa zaseocima Obarak i Vranjevo, Dragosinjci, Dražinići sa zaseocima Korjeni i Zackulje, Drakčići, Đakovo sa zaseocima Selište, Živička, Kaludra i Radaci, Žiča sa zaseocima Kruševica i Gotovac, Zaklopača, Zamčanje, Zasad sa zaseocima Borovci i Batina, Jarčujak, Kamenica, Kamenjani, Kovanluk, Kovači, Konarevo sa nekadašnjim selom Zalužje, Kraljevo (Karanovac), Lađevci, Lazac, Lozno, Lopatnica, Maglič, Mataruge, Mataruška Banja, Međurečje sa zaseokom Ravni, Meljanica, Metikoš, Milići sa zaseokom Ralenovići, Miločaj, Mlanča, Mrsać, Musina Reka, Obrva, Oplanići, Orlja Glava sa zaseokom Bažale, Pekčanica, Plana, Polumir, Popovići, Predole, Progorelica i zaselak Petrevci, Ratina, Reka, Ribnica, Roćevići, Rudno, Rudnjak sa zaseocima Popova Reka, Miraše i Zastuplje, Savovo sa zaseocima Ornice, Ponori, Glavoče i Rastište, Samaila, Sirča, Stanča, Tavnik, Tadenje sa zaseocima Senci, Kralji, Prćani, Kosurići i Konjsko, Tepeči sa zaseocima Doljani i Željeznica, Tolišnica, Trgovište, Ušće sa zaseocima Belobraća, Plavci, Dželepno, Konjica i Vodično, Cvetke, Cerje, Čibukovac i Šumarice. Preostalih 15 naselja grada Kraljeva nalaze se u predelu Gruže. Opštini Vrnjačka Banja pripada pet naselja Podibra: Vraneši, Vukušica, Gračac, Otroci i Podunavci.
Pošalji