humanost stranog čoveka

HUMANOST STRANOG ČOVEKA

Dragan Prole

Ukupnu fenomenološku raspravu o stranom možemo posmatrati i kao značajnu epizodu u povesti transcendentalne filozofije. Pratimo li povesne niti transcendentalnog filozofiranja, uočićemo sve odlučnije tendencije ka samoprevladavanju. Isto tako ćemo primetiti i povremene, ali više nego markantne pozive na njeno obnavljanje. Premda bi se to s dobrim razlozima moglo očekivati, vraćanje transcendentalnom filozofiranju nije bilo motivisano isključivo saznajnoteorijskim ili metodološkim razlozima. Novokantovsko obnavljanje mišljenja u transcendentalnom ključu predstavlja hvale vredan pokušaj putem kojeg je filozofija učvrstila dostojanstvenu sponu sa naučnim mišljenjem.

Pošalji