hronospektri danila vuksanovića

HRONOSPEKTRI DANILA VUKSANOVIĆA

Sonja Jankov
Podelite:
Kritički osvrtna stvaralaštvo Danila Vuksanovića i reprodukcije.
SONJA JANKOV: “HRONOSPEKTRI DANILA VUKSANOVIĆA”
Mlada Sonja Jankov umetnički opus Danila Vuksanovića vidi i razmatra kao autentično slikarsko delo ali još više kao „specifičan likovni horizont kulture“. Takav aspekt posmatranja i shvatanja Vuksanovićeve umetnosti je moguć jer Sonja Jankov poseduje sposobnost izoštrenog uočavanja čitavog mnoštva kodifikovanih značajki koji je navode na bogatu komunikaciju sa najneočekivanijim primerima iz starije ili novije istorije umetnosti; na filozofska promišljanja i „primenjivanja“ brojnih uporednih reprezentativnih uzora. Odista, tekst Sonje Jankov jeste ekskluzivno, čak enciklopedijski bogato sedimentirano štivo zahvaljujući kojem se slikarstvo Danila Vuksanovića spoznaje kao slojevita umetnička tvorevina.
Pošalji