hrana za ptice pesmice i epigrami

HRANA ZA PTICE - PESMICE I EPIGRAMI

Milovan Danojlić
Pesme zahvataju, sažimajući, sav neuokvireni metež utisaka dnevnih i noćnih, viđenja realnih i uobraženih. Neke su uronjene u časove osame i samoispitivanja lirskog ja, što se najpre „rve sa sobom“, ali i udesom dodeljenim prostorima tuđine i zavičaja, privlačnim i odbojnim u isti mah. Paradoksi su bolje rešenje od ništavila, paradoksalni smisao je dublji smisao...
Dragan Hamović
Pošalji