hor u osnovnoj školi od audicije do javnog nastupa

HOR U OSNOVNOJ ŠKOLI – OD AUDICIJE DO JAVNOG NASTUPA

Aleksandra Pavićević
Priručnik je nastao kao plod dugogodišnjeg rada autora sa decom u nastavi hora. Nastao je iz potrebe da kolegama koji tek ulaze u svet muzičke pedagogije pomogne u bržem savlađivanju metodičkih i praktičnih pristupa nastavi hora iz ugla dirigenta, a starijim kolegama da bude podsetnik na korake kojima će nastupi horova biti veoma uspešni.

Autorka je početak priručnika osmislila i sprovela kroz zakonske okvire Nastavnog plana i programa rada hora, nakon kojih vrlo vešto i sistematično vodi čitaoce kroz etape rada samih horskih proba. Svoja zapažanja upoređuje sa proslavljenim dirigentom Zlatanom Vaudom i poznatim profesorom pevanja Zoranom Popovom. Iskustvo koje je autorka stekla pomoglo joj je da i posle višegodišnjeg rada ostane entuzijasta, te svoja znanja nesebično podeli sa drugim kolegama.Knjiga je koncipirana tako da prvi deo obuhvata teorijski deo metodike nastave hora, dok je kroz drugi deo autorka napisala praktične pripreme koji upotpunjuju celokupan proces horskog nastupa. Veliki akcenat i dosta vremena je posvećeno samom odabiru članova hora jer je to čvrsta podloga koja se kasnije samo nadograđuje i po pravilu rezultira veoma uspešnim nastupima. Veliki deo zauzima i metodski tok samih horskih proba.Prema rečima autora, „horsko pevanje doprinosi razvijanju ljubavi čoveka prema čoveku, dubljem i humanijem shvatanju pojedinca i zajednice.“ Jednom rečju, odgaja društveno odgovorne buduće stubove društva.Hor, kao nastava koja okuplja najveći broj učenika jedne škole, prezentuje samu školu na javnim nastupima, razvija kod dece osećaj pripadnosti, uči ih timskom radu i razvija samopouzdanje i socijalizaciju, nema svoj udžbenik. Ovaj priručnik svojim sadržajem pretenduje da to postane.Autorka ističe značaj horskog-kolektivnog delovanja, u kojem se razvija humaniji odnos među učenicima, kroz takvo zajedništvo razvija se, pored odgovornog bića, pripadnost zajednici, osećaj timskog delovanja. Razvija se estetika u svim svojim oblicima, širi se značaj umetničkih dela koji imaju svoju vrednost, jer svojim izborom dela koja navodi u priručniku, temelji nacionalnu muzičku kulturu kao i kulturu drugih naroda.Autorka je oplemenila Nastavni plan i program rada hora, načinom kojim nas vodi kroz faze rada na horskim probama. Veoma elegantno povezuje svoje iskustvo stečeno kroz seminare poznatih horskih znalaca i prenosi ga u radu sa mladim članovima hora. Kroz razne tehnike pevanja primerene uzrastu uvodi nas u proces rasta i napretka hora.Veliki akcenat stavlja na izbor članova hora nakon kojeg se gradi hor, kroz teorijski deo, preko praktičnog rada, metodike rada sa horom i do postignuća umetničkog izvođenja samih dela.Priručnik je rezultat iskustva i uspeha u dugogodišnjem radu sa horom. Izražava veliku ljubav, entuzijazam i strpljenje nastavnika u radu sa učenicima. U njemu je skup svih elemenata sažetih u paletu, koja oboji najlepšim bojama svaki nastup.Hor je tradicija koju trebamo negovati na svim nivoima, ovaj priručnik može u tome svakako dati veliki doprinos.U priručniku, vrlo korisnom mlađoj generaciji nastavnika muzike, profesorka Pavićević, veoma jednostavno, znalački sa dvadesetogodišnjim iskustvom ostavlja vrlo praktična uputstva o svakodnevnom radu sa učenicima osnovnoškolskog uzrasta.U prvom delu se bavi teorijom metodike nastave hora, a u drugom delu rada posvećena je praktičnoj primeni.Čitajući ovaj priručnik stiče se utisak da profesorka vodi računa o individualnim sposobnostima dece, te im prilagođava pristup, što je najviši oblik pedagoškog umeća. Bez obzira na trenutno stanje u obrazovanju i tretman nastave hora u osnovnom obrazovanju, profesorka Pavićević je zaista entuzijasta i zaljubljenik u svoju profesiju i u tome istrajava već dvadesetak godina.RecenzentiAleksandra Stanković, dipl. muzički pedagogLaura Dumani, dipl. muzički pedagogDaniela Ivanović, dipl. dirigentSlavka Grujičić, prof. pedagogije i psihologijeSadržaj1. Reč autora /52. Hor kao izborna nastava ili slobodna aktivnost/73. Audicija /84. Probe – rad po glasovima/105. Metodički postupci u radu sa reprezentativnim horom/126. Elementi vokalne tehnike /137. Podela pevačkih glasova – osnove/138. Disanje /159. Ataka tona /1610. Vokali/1711. Izbor pevača – postupak/1712. Opšti podaci o učeniku/1813. Obim i tasitura glasa/1814. Vokalize /1915. Voklana tehnika po profesoru Zlatanu Vaudi /2016. Disanje i pevanje po Zoranu Popovu /2217. Značaj horskog pevanja (hor u društvu, značaj, amaterizam /2618. Hor u školama /2919. Dramaturgija programa za javno izvođenje /3020. Cilj i zadaci časova hora /3221. Godišnji plan rada hora /3322. Pripreme za hor starijih razreda /3623. Pevanje kanona /5024. Analiza učešća hora starijih razreda na Horfestu u Valjevu, 22.4.2017. /5125. Anketa i rezultati /5426. Zaključak /5627. Prilozi – vokalize i note /5728. Literatura /7429. Biografija /75
Pošalji