homo maximus elementi filosofije sporta

HOMO MAXIMUS - ELEMENTI FILOSOFIJE SPORTA

Časlav Koprivica
Knjiga Homo maximus. Elementi filosofije sporta predstavlja u metodološkom smislu fenomenološki oblikovani, a antropološki zasnovani uvod u filosofiju sporta, čija je noseća teza da čovekova svagdašnja, duboko usađena sklonost ka samonadilaženju, zajedno sa njegovom podjednako inherentnom ludičkom inklinacijom, predstavlja potreban uslov mogućnosti povesne pojave sportskog fenomena. Dovoljan uslov pribavljaju određeni kulturnopovesni fenomeni, koji su, počev od grčke starine pa do modernoga doba, uslovljavale imaginativno iskoračivanje iz realnoga u sferu igračko-irealnoga.
Pošalji