homerove misli, antologija

HOMEROVE MISLI, ANTOLOGIJA

Dragan Lakićević
Misli, sentence i odlomci iz Ilijade i Odiseje, najvećih antičkih spevova, u izboru Dragana Lakićevića.
Pošalji