hitlerovo carstvo

HITLEROVO CARSTVO

Mark Mazover
U svom delu Hitlerovo carstvo Mark Mazover ponovo preispituje uzroke i povode nacističke vladavine i koristi nove istorijske izvore i saznanja da odgovori na pitanja koja i dan danas muče čovečanstvo.
Podelite:

Kapitalno delo moderne istoriografije.
Knjiga jednog od ključnih savremenih istoričara o nacističkoj vladavini u okupiranoj Evropi.
Kako je Hitler došao na vlast, kako je učvrstio svoj poredak u Nemačkoj i kako je potom zavladao u najvećem delu Evrope?
Kako je došlo do nemačkog napada na Jugoslaviju?
Šta je odlučilo ishod Drugog svetskog rata?
Kako je osmišljen i sproveden Holokaust?
Kako je izgledao svakodnevni život u okupiranoj Evropi?
Zašto je Hitler bio opsednut Istokom?
Novi izvori, nova tumačenja, briljantna istorijska priča o dobu koje je promenilo sudbinu Evrope i sveta.
Jedinstvena istoriografska sinteza.

Pošalji