hemingvej i rod

HEMINGVEJ I ROD

Aleksandra Žeželj Kocić
Hemingvej, koji ostaje kao nepresušna autoritativna figura i inspiracija budućim generacijama pisaca koje slede njegov istančan stil prividno jednostavne proze…
Pošalji