hemijski tragovi, haarp i potpuna dominacijana planeti zemlji

HEMIJSKI TRAGOVI, HAARP I POTPUNA DOMINACIJANA PLANETI ZEMLJI

Elana Frilend
Da li su neuobičajene klimatske promene, kojih ni Srbija nije pošteđena, posledica prirodnih uzroka ili pokušaji ljudi da utiču na klimu? Da li je razvoj savremenih tehnologija namenjen dobrobiti civilizacije ili je sredstvo za uspostavljanje globalne dominacije? Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavi knjiga „Hemijski tragovi, HAARP i potpna dominacija na planeti Zemlji“, američke autorke Elane Friland.
Pošalji