helensko poimanje pravde
880 rsd
Sve cene su sa uračunatim PDV-om.
- +

HELENSKO POIMANJE PRAVDE

Željko Kaluđerović
Podelite:
Osnovna istraživačka intencija Željka Kaluđerovića u knjizi „Helensko poimanje pravde" sastojala se u tome da pokaže proces transformacije i evolucije helenskog predstavljanja pravde u filozofsko poimanje pravde. Vodeća misaona nit toga procesa u interpretacijskom predrazumevanju dobro je odabrana i tematski obezbeđena. Takvo se interpretacijsko predrazumevanje u potpunosti potvrdilo u tematskoj interpretaciji vodećih misaonih likova Helade.
Pošalji