hegelovo pravo naroda

HEGELOVO PRAVO NARODA

Rastko Jovanov
Razmatranje Hegelove filozofije u ovoj knjizi se vraća na doslovne formulacije i figure njegove pravno-političke teorije i koncentriše se na problematiku odnosa prava i istorije uzimajući u obzir konstitutivnu ulogu nasilja pri svakom institucionalizvoanju nacionalnog, internacionalnog ili supranacionalnog preoblikovanja u zasnivanju prava.
Pošalji