hajka na čoveka diđeridu šaman

HAJKA NA ČOVEKA ; DIĐERIDU ŠAMAN

B. Vongar
Podelite:
Hajku na čoveka sam napisao za vreme Vijetnamskog rata. Nekoliko godina pre toga britanska vlada je izvela seriju nuklearnih proba u dalekoj unutrašnjosti Australije, što je desetkovalo lokalne Aboridžine i uništilo veliki deo njihove kulture. To sam zabeležio u svom ranijem radu, Totem i ruda, koji je australijska vlada zvanično zabranila 1974. godine. Ubrzo nakon toga nezakonito mi je oduzet rukopis Hajke na čoveka. Nedavno sam pronašao jedan primerak i doradio ga za ovo izdanje. (Napomena autora)
Pošalji